Í Skipulags- og byggingarnefnd eiga sæti þrír fulltrúar, sem sveitastjórn kýs til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Kosningar fara fram samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, og samþykktar um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps. Á sama hátt eru kjörnir þrír fulltrúar til vara. 
Nefndin heyrir beint undir sveitarstjórn. Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar með nefndinni.

Aðalmenn:
Kristján Jónsson, formaður
Fanney Magnúsdóttir
Ingibjörg Sigurðardóttir

Varamenn:
Birgir Þór Haraldsson
Garðar Smári Óskarsson
Jóhann H. Ragnarsson

Erindisbréf Skipulags- og byggingarnefnd

Fundagerðir Skipulags- og byggingarnefndar