Stjórn Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps er skipuð þremum fulltrúum, sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Kosningar fara fram samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, og samþykktar um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps. Á sama hátt eru kjörnir þrír fulltrúar til vara. Stjórn kýs sér formann, varaformann og ritara á fyrsta fundi sínum. Formaðurinn er jafnframt fjallskilastjóri. Auk kjörinna stjórnarmanna á sveitarstjóri sveitarfélagsins, rétt á að sitja fundi stjórnarinnar, með málfrelsi og tillögurétt. Undir stjórnina heyra fjallskil í fyrrum Bólstaðarhlíðarhreppi skv. lögum og reglugerðum sem um þau mál fjalla.

Aðalmenn:

Guðmundur Rúnar Halldórsson, fjallskilastjóri
Jakob Sigurjónsson
Víðir Gíslason

Varamenn:

Garðar Smári Óskarsson
Ingibjörg Sigurðardóttir
Sigþrúður Friðriksdóttir

Erindisbréf Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps

 Fundargerðir Fjallskiladeildar Bólstaðarhíðarhrepps