Stjórn Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar er skipuð þremum fulltrúum, sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Kosningar fara fram samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, og samþykktar um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps. Á sama hátt eru kjörnir þrír fulltrúar til vara. Stjórn kýs sér formann, varaformann og ritara á fyrsta fundi sínum. Formaðurinn er jafnframt fjallskilastjóri. Auk kjörinna stjórnarmanna á sveitarstjóri sveitarfélagsins, rétt á að sitja fundi stjórnarinnar, með málfrelsi og tillögurétt. Stjórn Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar heyrir beint undir sveitarstjórn. Undir
stjórnina heyra fjallskil í fyrrum Svínavatns- og Torfalækjarhreppi skv. lögum og reglugerðum sem um þau mál fjalla.

Aðalmenn:

Sigurður Ingi Guðmundsson, fjallskilastjóri
Jón Kristófer Sigmarsson
Júlíus Árni Óskarsson

Varamenn:

Birgitta H. Halldórsdóttir
Sigurbjörg Þórunn Jónsdóttir
Þóra Sverrisdóttir

Erindisbréf Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar 

Fundargerðir Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar

 Fjallskilaseðill