Viðtakandi námsstyrks skal gera grein fyrir öllum breytingum á aðstæðum sem kunna að hafa áhrif á umsókn og mat á henni. Heimilt er að krefjast endurgreiðslu á námsstyrk hafi umsækjandi fengið hann ranglega greiddan.

Haustönn 2022
Staðfesting menntastofnunar á námi

Málskotsréttur:
Athygli er vakin á því að heimilt er að skjóta afgreiðslu skrifstofu Húnabyggðar á umsókn þessari til sveitarstjórnar Húnabyggðar.

captcha