Fjallskiladeild Bólstaðarhlíðarhrepps

Almennur fundur í Fjallskiladeild Bólstaðarhlíðarhrepps verður haldinn í Húnaveri, 1. maí 2019

Fundir í Flóðvangi

Sunnudagskvöldið 28. apríl 2019 verða fundir haldnir í Flóðvangi

Fundargerð sveitarstjórnar

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps kom saman til fundar, þann 11. apríl 2019 á Húnavöllum.

Styrkir úr Húsafriðunarsjóði

Nýlega fór fram úthlutun styrkja úr Húsfriðunarsjóði fyrir árið 2019. Heildarúthlutun til verkefna í Húnavatnshreppi var 2.300.000 kr

Nýtt símanúmer

Húnavatnshreppur og Húnavallaskóli hafa fengið ný símanúmer.

Girðingarverktakar - auglýsing

Húnavatnshreppur auglýsir eftir girðingaverktökum. Um er að ræða girðingaviðhald á Auðkúluheiði, Grímstunguheiði, Haukagilsheiði og Víðidalsfjalli.

Urðunarstaðurinn Stekkjarvík – aukning á urðun

Norðurá bs. undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum vegna aukningar á árlegu magni til urðunar á urðunarstaðnum í Stekkjarvík í landi Sölvabakka, Blönduósi úr að hámarki 21.000 tonnum á ári hverju í 30.000 tonn, eða um samtals 9.000 tonn á ári.

Sorphirða - magn af sorpi

Tekið hefur verið saman magn á sorpi á heimilum innan sveitarfélagsins og magni af timbri og pressanlegum úrgangi frá gámasvæðum.

Fundarboð sveitarstjórnar

212. fundur sveitarstjórnar Húnavatnshrepps, haldinn 12. desember 2018.