Auglýsing á deiliskipulagi við Ströngukvísl

Í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar Húnavatnshrepps, 30. janúar 2019, er hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi að svæðinu við Ströngukvíslarskála skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Styrkir úr Húsafriðunarsjóði

Nýlega fór fram úthlutun styrkja úr Húsfriðunarsjóði fyrir árið 2019. Heildarúthlutun til verkefna í Húnavatnshreppi var 2.300.000 kr

Nýtt símanúmer

Húnavatnshreppur og Húnavallaskóli hafa fengið ný símanúmer.

Tapað - fundið (hús og bíllykill)

Bíllykill og húslykill funndust við flokkun á endurvinnsluefni hjá Sorphreinsun VH ehf.

Girðingarverktakar - auglýsing

Húnavatnshreppur auglýsir eftir girðingaverktökum. Um er að ræða girðingaviðhald á Auðkúluheiði, Grímstunguheiði, Haukagilsheiði og Víðidalsfjalli.

Refaveiðar - veiðimenn óskast

Húnavatnshreppur óskar eftir að ráða veiðimenn til sumarveiða á ref

Fundargerð sveitarstjórnar

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps kom saman til fundar, þann 27. febrúar 2019 í Blönduvirkjun.

Urðunarstaðurinn Stekkjarvík – aukning á urðun

Norðurá bs. undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum vegna aukningar á árlegu magni til urðunar á urðunarstaðnum í Stekkjarvík í landi Sölvabakka, Blönduósi úr að hámarki 21.000 tonnum á ári hverju í 30.000 tonn, eða um samtals 9.000 tonn á ári.

Sorphirða - magn af sorpi

Tekið hefur verið saman magn á sorpi á heimilum innan sveitarfélagsins og magni af timbri og pressanlegum úrgangi frá gámasvæðum.

Fundarboð sveitarstjórnar

214. fundur sveitarstjórnar verður haldinn, 27. febrúar 2019